Bộ sưu tập phần mềm từ điển tiếng Anh (7 bộ)

Lượt xem: 1 378
GD Star Rating
loading...


Bộ sưu tập phần mềm từ điển tiếng Anh (7 bộ)

1. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (8th edition)
2. Longman Dictionary of Contemporary English (5th edition)
3. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2nd edition)
4. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (4rd edition)
5. Oxford Bussiness Dictionary
6. Oxford Collocation Dictionary (2nd edition)
7. Oxford Thesaurus Dictionary

Mỗi cái đều có ưu điểm riêng nhé, thường thì mình hay dùng từ điển Oxford (vì quen thôi) và Longman (bộ này có thư viện audio các câu ví dụ luôn, nên khá nặng). Khi cần tra từ chuyên sâu về đồng nghĩa, cách dùng hoặc ý nghĩa trong kinh doanh thì dùng các bộ chuyên dụng để hỗ trợ.
Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về

Bổ sung thêm em từ điển Collins COBUILD Advanced Dictionary nhé ^^:

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về