Toren – CODEX [Adventure / Indie | 2015]

Lượt xem: 550
GD Star Rating
loading...


Toren – CODEX [Adventure / Indie | 2015]

Yêu cầu phần cứng

Tối thiểu:
OS: Windows 7, Windows 8
Processor: 2 GHz dual core processor
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Intel HD3000, Nvidia GeForce GT8600 or equivalent
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 3 GB available space

Đề nghị:
OS: Windows 7, Windows 8.1
Processor: Quad core CPU: Intel Core i5-750, AMD Phenom II X4 955
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 11 graphics card with 1GB Video RAM: nVidia GTX 480, AMD Radeon HD 5870
Hard Drive: 3 GB available space

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về