Vertiginous Golf – SKIDROW [Sport | 2015]

Lượt xem: 191
GD Star Rating
loading...


Vertiginous Golf – SKIDROW [Sport | 2015]

Yêu cầu về phần cứng:

Tối thiểu:
OS: XP SP3 and above
Processor: 2.0GHz CPU
Memory: 512 MB RAM
Graphics: 512MB graphics card
Hard Drive: 2 GB available space
Additional Notes: 3GB RAM

Đề nghị:
OS: XP SP3 and above
Processor: 2.0GHz CPU
Memory: 512 MB RAM
Graphics: 512MB graphics card
Hard Drive: 2 GB available space
Additional Notes: 3GB RAM


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về