The Asylum (2015)

Lượt xem: 426
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: N/A
Thể loại: Comedy
Diễn viên: Ben Miller, Yasmine Akram, Niky Wardley, Kayvan Novak
Kịch bản: Kayvan Novak (creator), Tom Thostrup (creator)
Năm sản xuất: 2015
Thời gian: 30 min
Đánh giá: 6.4/10 (theo IMDb)
Quốc gia: UK
Ngôn ngữ: English


The Asylum (2015)

A group of teenagers accidentally release an evil spirit that starts to possess them one by one.

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về