Girls Generation Complete Video Collection BluRay 1080i AVC LPCM-CHDBits 3 DISC [ISO]

Lượt xem: 351
GD Star Rating
loading...


Girls Generation Complete Video Collection BluRay 1080i AVC LPCM-CHDBits 3 DISC

Nội dung:

DISC 1
Interview

DISC 2
≪Japanese ver.≫

01. GENIE
02. GENIE Dance ver.
03. Gee
04. Gee Dance ver.
05. Run Devil Run
06. Run Devil Run Dance ver.
07. MR.TAXI
08. MR.TAXI Dance ver.
09. BAD GIRL
10. Time Machine
11. PAPARAZZI
≪from Japan 1ST Tour Re-EDIT≫
12. MR. TAXI
13. THE GREAT ESCAPE
14. Gee

DISC 3
≪Korean ver.≫

01. Into the new world
02. Girls’ Generation
03. Kissing you
04. Gee
05. GENIE
06. Oh!
07. Run Devil Run
08. Run Devil Run Story ver.
09. HOOT
10. HOOT Dance ver.
11. THE BOYS
≪English ver.≫
12. THE BOYS

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về