After the Ball (2015)

Lượt xem: 325
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Sean Garrity
Thể loại: Comedy
Diễn viên: Portia Doubleday, Marc-André Grondin, Chris Noth, Lauren Holly
Kịch bản: Kate Melville, Jason Sherman
Năm sản xuất: 2015
Thời gian: 101 min
Đánh giá: 6.7/10 (theo IMDb)
Quốc gia: Canada
Ngôn ngữ: English


After the Ball (2015)

Nội dung:

After a young fashion designer runs afoul of her corrupt stepmother and stepsisters, she dons a disguise to help save the family business for her father.

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về