Phiên bản mới Mozilla Firefox 38.0 RC2

Lượt xem: 245
GD Star Rating
loading...


Mozilla Firefox 38.0 RC2

Có gì mới trong bản 38.0 RC2
-Fixed Google Maps may render incorrectly in some cases
-Fixed Stability fixes for select graphics hardware and feature sets
-Fixed Various security fixes

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về