IDM 6.23 Build 11 Full Crack (Không bị Fake Serial Number)

Lượt xem: 1 618
GD Star Rating
loading...


IDM 6.23 Build 11

Nội dung:

Có gì mới trong IDM 6.23 Build 11 (Released: Apr 20, 2015)

    Fixed problems with erroneous interceptions of Firefox internal downloads
    Improved Google Chrome integration
Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về