Endless Legend – Guardians – RELOADED [RPG / Strategy | 2015]

Lượt xem: 1 735
GD Star Rating
loading...


Endless Legend – Guardians – RELOADED [RPG / Strategy | 2015]

Yêu cầu về phần cứng:

Tối thiểu:
OS: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1
Processor: 2.5Ghz Intel Core 2 Quad Q8300 or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 1GB nVidia Geforce GT460 or equivalent, 500 MB ATI HD4850 or equivalent
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 3 GB available space
Sound Card: DirectX 9 Compatible Audio
Additional Notes: Minimum Resolution: 1280 x 720

Đề nghị:
OS: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1
Processor: 3.5Ghz Intel Core i5 or equivalent
Memory: 8 GB RAM
Graphics: 1GB nVidia Geforce GTX660 or equivalent, 1GB ATI HD7850 or equivalent
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 3 GB available space
Sound Card: DirectX 9 Compatible Audio
Additional Notes: Minimum Resolution: 1280 x 720


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về