Michael Learns To Rock – Everlasting Love Songs (2010) [WAV/IMAGE/CUE] {CD1}

Lượt xem: 628
GD Star Rating
loading...
Album: Everlasting Love Songs
Năm: 2010
Thể loại: Genre :P op / Rock
Định dạng: WAV


Michael Learns To Rock – Everlasting Love Songs (2010)

Các tiết mục:

01 – Fairy Tale
02 – Everlasting Love Song
03 – It’s Only Love
04 – Complicated Heart
05 – Sleeping Child
06 – You Took My Heart Away
07 – Crazy Dream
08 – It’s Gonna Make Sense
09 – Nothing To Lose
10 – Take Me To Your Heart
11 – Final Destination
12 – I’m Gonna Be Around
13 – Love Will Never Lie
14 – I Walk This Road Alone


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về