Geisha tập sự
Lady Maiko (2014)

Lượt xem: 649
GD Star Rating
loading...


Nội dung:

Haruko sinh trưởng ở Kagoshima, nhưng hiện đang sống ở Tokyo. Để trở thành maiko (geisha tập sự) ở một khu giải trí ở Kyoto, Haruko phải theo học ca vũ từ một phụ nữ đầy nghiêm khắc.
Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về