[PC] Payday 2 v1.7.1 All DLC [Action|1 Link]

Lượt xem: 576
GD Star Rating
loading...


[PC] Payday 2 v1.7.1 All DLC [Action|1 Link]

[IMG]

[IMG]

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về


ChiaSeIT.Vn_ PAYDAY 2 Full version 63 (1.29.7).All.DLC.rar
Hướng dẫn Crack + Coop​
1. Down và cài đặt các Update sau
Cài Update 64 (v1.30.0)
Cài Update 64.1(v1.30.1)
Cài Update 64.2
Cài Update 65(v1.31.0)
2. Add Payday 2 demo vào acc steam https://steamdb.info/app/251040/
3. Down và chép Crack COOP Steam Fix . Paste vào folder cài game
4. Chạy Steam, log on acc , Start game bằng quyền administrator
5. Client: Vào game,tới Crime.net, tìm host hoặc kêu người host invite mình vào room
Host: Tới Crime.net, chọn contact,invite người chơi
Have Fun