Đối Mặt
Face To Face (1999)

Lượt xem: 521
GD Star Rating
loading...
Tên tiếng Anh: Face to face
Giám chế: Vương Tâm Ủy
Thể lọai: tâm lý, tình cảm
Số tập: 20 tập lồng tiếng
Diễn viên:Trịnh Y Kiện,Viên Khiết Doanh,Tào Vĩnh Liêm,Tạ Thiên Hoa,Lâm Hiểu Phong,Từ Hào Doanh,…


Face To Face (1999)

Nội dung:

This series was used by TVB to defeat “Young Fong Sai Yuk” of Dicky Cheung on ATV. However, the series was not successful in doing that, which was no surprise to me. The main attraction of the series is the return of Ekin to the small screen. Did he change? Well, surely, he looks much better than before. The last time I watched him in a TV series was “Rage and Passion”. Anyway, I really should get back to the series.

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về