Nazareth – The Ballad Album (1985)

Lượt xem: 252
GD Star Rating
loading...

Nazareth – The Ballad Album (1985)

Nội dung:

Tuyển tập các ca khúc hay trong Nazareth – The Ballad Album (1985)

Các tiết mục:
A1. Love Hurts
A2. Where Are You Now
A3. Ruby Tuesday
A4. Moonlight Eyes
A5. Games
B1. Dream On
B2. Heart’s Grown Cold
B3. Moondance
B4. Love Leads To Madness
B5. Sunshine


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về