Dreamfall Chapters Book Two Rebels (2015)

Lượt xem: 481
GD Star Rating
loading...
OS: Windows 7
Processor: Core 2 Duo 2GHz or equivalent
Memory: 3 GB RAM
Graphics: Intel HD Graphics 4000
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 5 GB available space

Dreamfall Chapters Book Two Rebels (2015)

Nội dung:

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về