Life Is Strange Episode 2
CODEX (2015)

Lượt xem: 491
GD Star Rating
loading...
OS: Windows Vista
Processor: Dual Core 2.0GHz or equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: ATI or NVidia card w/ 512 MB RAM (not recommended for Intel HD Graphics cards)
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 3 GB available space

Life Is Strange Episode 2 – CODEX (2015)

Nội dung:

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về