Vicky Almazidou & Milcho Leviev – Nina (2015)

Lượt xem: 88
GD Star Rating
loading...

Vicky Almazidou & Milcho Leviev – Nina (2015)

Track lists:

01. Don’t Explain
02. I Thought About You
03. Lover Man
04. The Island
05. Blusette
06. Solitude
07. My Funny Valentine
08. Nina
09. Do Nothing Till You Hear From Me
10. Lush Life
11. My Man’s Gone Now

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về