Trapped Dead Lockdown – FLT (2015)

Lượt xem: 622
GD Star Rating
loading...
System requirements

Minimum:

OS: XP(SP3)/Vista/Windows 7/8/8.1
Processor: 2 GHz Processor
Memory: 2 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c/Shader3.0 compatible, VRAM 512 MB
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 2 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card

Recommended:

OS: Windows 7/8/8.1
Processor: 2 GHz Processor Dual Core or higher
Memory: 6 GB RAM
Graphics: DirectX 9.0c/Shader3.0 compatible, VRAM 512 MB
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 4 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card

Trapped Dead Lockdown – FLT (2015)

Nội dung:

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về