Total War ATTILA INTERNAL-RELOADED (2015)

Lượt xem: 668
GD Star Rating
loading...

OS: Windows Vista*
Processor: Intel Core 2 Duo 3 GHz
Memory: 3 GB RAM
Graphics: 512 MB NVIDIA GeForce 8800 GT, AMD Radeon HD 2900 XT or Intel HD 4000
DirectX: Version 10
Hard Drive: 35 GB available space
Additional Notes: PC integrated graphics chipsets require 64 bit Windows, e.g. Intel HD series.

Total War ATTILA INTERNAL-RELOADED (2015)

Nội dung:

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về