Thuật thôi miên
The Great Hypnotist (2014)

Lượt xem: 200
GD Star Rating
loading...

The Great Hypnotist (2014)

Nội dung:

Công việc kinh doanh đang phát triển tốt của một nhà tâm lý nổi tiếng ( do xu Zheng), cho đến khi ông gặp một nữ bệnh nhân khó khăn, dường như không còn đơn giản là mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sỹ, câu chuyện trở nên phức tạp hơn …

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về