Chris Potter Underground Orchestra – Imaginary Cities (2015)

Lượt xem: 115
GD Star Rating
loading...

Chris Potter Underground Orchestra – Imaginary Cities (2015)

Nội dung:

01. Lament (Potter) – 8:08
02. Imaginary Cities, Pt. 1: Compassion (Potter) – 8:35
03. Imaginary Cities, Pt. 2: Dualties (Potter) – 8:45
04. Imaginary Cities, Pt. 3: Disintegration (Potter) – 7:23
05. Imaginary Cities, Pt. 4: Rebuilding (Potter) – 11:33
06. Firefly (Potter) – 8:37
07. Shadow Self (Potter) – 6:10
08. Sky (Potter) – 12:03

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về