Jay Chou – Aiyo, Not Bad (2014)

Lượt xem: 282
GD Star Rating
loading...
Artist: Jay Chou
Album: Aiyo, Not Bad
Language: Mandarin
Release Year: 2014
Release Type: Normal Release
Label: JVR Music
Genre: Pop
Quality: Lossless
Format: WAV

Jay Chou – Aiyo, Not Bad (2014)

Nội dung:

陽明山 | Dương Minh Sơn
竊愛 | Yêu Thầm
算什麼男人 | Thứ Đàn Ông Gì Vậy
天涯過客 | Lữ Khách Chân Trời
怎麼了 (feat. 袁詠琳) | Làm Sao Vậy (feat. Viên Vịnh Lâm)
一口氣全念對 | Đọc Một Hơi Toàn Đúng
我要夏天 | Tôi Muốn Mùa Hè
手寫的從前 | Dòng Viết Tay Ngày Ấy
鞋子特大號 | Đôi Giày Ngoại Cỡ
聽爸爸的話 | Nghe Lời Cha
美人魚 | Mỹ Nhân Ngư
聽見下雨的聲音 | Nghe Thấy Tiếng Mưa Rơi

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về