Fabula Mortis – CODEX (2014)

Lượt xem: 551
GD Star Rating
loading...

Fabula Mortis – CODEX (2014)

Nội dung:

System requirements
MINIMUM:

OS: Windows 7 64 bit
Processor: Intel Core 2 Duo processor
Memory: 4 GB RAM
Graphics: AMD Radeon HD 6950 / NVIDIA GeForce GTX 560
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 2 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0C compliant sound card or onboard sound

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về