The Vanishing of Ethan Carter – CODEX (2014)

Lượt xem: 505
GD Star Rating
loading...

The Vanishing of Ethan Carter – CODEX (2014)

Nội dung:

OS: WindowsXP SP3 or higher
Processor: Intel Core2 Duo or equivalent AMD
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX9c compliant card with 512MB of VRAM
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 9 GB available space
Sound Card: DirectX9c compliant

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về