Blake Shelton – Bringing Back The Sunshine (2014)

Lượt xem: 152
GD Star Rating
loading...
Artist: Blake Shelton
Album: Bringing Back The Sunshine
Language: English
Release Year: 2014
Genre: Country
Quality: Lossless
Format: FLAC

Blake Shelton – Bringing Back The Sunshine (2014)

Nội dung:

1. Bringing Back The Sunshine
2. Neon Light
3. Lonely Tonight (feat. Ashley Monroe)
4. Gonna
5. A Girl
6. Sangria
7. Buzzin’ (feat. Rae Lynn)
8. Just South Of Heaven
9. I Need My Girl
10. Good Country Song
11. Anyone Else
12. Just Gettin’ Started

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về