100 Khám phá vĩ đại của nhân loại
100 Greatest Discoveries (2004)

Lượt xem: 1 317
GD Star Rating
loading...

100 Greatest Discoveries (2004)

Nội dung:

Phim khoa học về 100 khám phá vĩ đại nhất của nhân loại qua 8 hạng mục: Thiên văn học, Sinh học, Hóa học, Khoa học về trái đất, Sự tiến hóa, Di truyền học, Y học, Vật lý. Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật tác động rất lớn đến suy nghĩ và đời sống của nhân loại. Nhưng trong vô số khám phá, phát minh, phát kiến, cái nào là quan trọng nhất qua mọi thời đại?
Chúng ta sẽ được như ngày hôm nay nếu không có các nhà khoa học vĩ đại của quá khứ? Từ thế giới nhỏ bé của di truyền học đến vũ trụ bao la, cảm nhận những khám phá vĩ đại nhất của mọi thời đại trên tám hạng mục khoa học khác nhau trong loạt phim này.

Phim gồm 9 tập :
Phần 1: Astronomy – Thiên văn học (Thuyết minh)
Phần 2: Biology – Sinh học (Thuyết minh)
Phần 3: Chemistry – Hóa học (Thuyết minh)
Phần 4: Earth Sciences – Khoa học trái đất (Thuyết minh)
Phần 5: Evolution – Sự tiến hóa (Thuyết minh)
Phần 6: Genetics – Di truyền học (Thuyết minh)
Phần 7: Medicine – Y học (Thuyết minh)
Phần 8: Physics – Vật lý (Subviet)
Phần 9: Top Ten – Top 10 (Subviet)

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,