LiveShow Trương Học Hữu
Jacky Cheung World Concert Tour (2007)

Lượt xem: 526
GD Star Rating
loading...

Jacky Cheung World Concert Tour (2007)

Nội dung:

01. 愛.火.花
02. 頭髮亂了
03. 和好不如初
04. 聽天由命 (國)
05. 一千個傷心的理由 (國)
06. 情已逝 (粵)
07. 衹想一生跟你走
08. 走不掉 (國)
09. 餓狼傳說
10. 搖搖
11. 講妳知
12. 給朋友
13. 在你身邊 (國)

01. 紅色 (國)
02. 屈到病
03. 小城大事
04. 天黑黑 (國)
05. 每天愛你多一些 (粵)
06. 吻別 (國)
07. 忘記他
08. 是否在戀愛 (國)
09. 愛是永恆 (國)
10. 男人本該妒忌 (國)
11. 妳是愛我的 (國)
12. 一個人的犧牲 (國)
13. 命運曲 (國)
14. 如果.愛 (國)

01. 今晚要盡情
02. 非常夏日
03. 暗戀你
04. 夕陽醉了
05. 妳的名字.我的姓氏
06. 還是覺得你最好
07. 月半彎
08. 真情流露
09. 祝福 (國)
Hidden Track
太陽星辰 (粵)

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về