Dota Offline 2 v580 Multilanguage (2013)

Lượt xem: 730
GD Star Rating
loading...

Dota Offline 2 v580 Multilanguage (2013)

Nội dung:

Đây là bản Dota 2 của Valve, đã được config lại để các bạn có thể chơi offline với Bot, không cần steam và mạng. đồng thời trong game bạn có thể trang bị cho Hero item mà không càn phải mua như khi dùng bản online tải từ steam
Lần đầu chơi có thể load hơi lâu, các bạn chịu khó đợi, lần đầu tiên chơi các bạn phải chơi qua phần guide, rồi mới vào giao diện chính của game.
Khi các bạn đã qua phần guide thi vào đây để chơi offline với bot.

Minimum System Requirements:
* OS: Windows 7 / Vista / Vista64 / XP
* Processor: Pentium 4 3.0GHz
* Memory: 1 GB for XP / 2GB for Vista
* Graphics: DirectX 9 compatible video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 or better
* Hard Drive: At least 2.5 GB of free space
* Sound: DirectX 9.0c compatible sound card

Recommended System Requirements:
* OS: Windows 7 / Vista / Vista64 / XP
* Processor: Intel core 2 duo 2.4GHz
* Memory: 1 GB for XP / 2GB for Vista
* Graphics: DirectX 9 compatible video card with Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 or better
* Hard Drive: At least 2.5 GB of free space
* Sound: DirectX 9.0c compatible sound card

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về