Kimbra – The Golden Echo (2014)

Lượt xem: 223
GD Star Rating
loading...

Kimbra – The Golden Echo (2014)

Nội dung:

1. Teen Heat
2. 90s Music
3. Carolina
4. Goldmine
5. Miracle
6. Rescue Him
7. Madhouse
8. Everlovin’ Ya (feat. Bilal)
9. As You Are
10. Love In High Places
11. Nobody But You
12. Waltz Me To the Grave
13. Slum Love
14. Sugar Lies
15. The Magic Hour

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về