Pixie Lott – Pixie Lott (2014)

Lượt xem: 236
GD Star Rating
loading...
Artist: Pixie Lott
Album: Pixie Lott
Language: English
Release Year: 2014
Release Type: Normal Release
Label: Mercury Records
Genre: Pop
Quality: Lossless
Format: FLAC

Pixie Lott – Pixie Lott (2014)

Nội dung:

1. Nasty
2. Lay Me Down
3. Break Up Song
4. Champion
5. Kill A Man
6. Ain’t Got You
7. Heart Cry
8. Ocean
9. Raise Up
10. Bang
11. Leaving You
12. Cry And Smile

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về