Bria Skonberg – Into Your Own (2014)

Lượt xem: 126
GD Star Rating
loading...

Bria Skonberg – Into Your Own (2014)

Nội dung:

01. Come Into Your Own [0:04:17.10]
02. Three Little Words / Sir Duke [0:04:00.19]
03. Little Girl [0:03:32.07]
04. Share The Wealth [0:04:16.32]
05. Break My Fall [0:06:12.32]
06. Let’s Go All In [0:05:15.38]
07. Julia [0:04:50.08]
08. Six More Weeks [0:04:40.30]
09. Winin’ Boy Blues [0:04:23.64]
10. All My Life [0:04:46.40]
11. Why Do You Do? [0:02:41.06]
12. Go Tell It [0:03:18.74]

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về