Nightwish – Amaranth (2007)

Lượt xem: 229
GD Star Rating
loading...

Nightwish – Amaranth (2007)

Nội dung:

CD 01:
01. Amaranth
02. Reach (Amaranth Demo Version)
03. Eva (Orchestral Version)
04. While Your Lips Are Still Red

CD 02
01. Amaranth (Orchestral Version)
02. Eva (Demo Version)

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về