Venetian Snares – My Love Is A Bulldozer (2014)

Lượt xem: 248
GD Star Rating
loading...

Venetian Snares – My Love Is A Bulldozer (2014)

Nội dung:

Danh sách bài hát:
1 10th Circle Of Winnipeg 7:00
2 Deleted Poems 3:13
3 1000 Years 6:13
4 Your Smiling Face 3:05
5 Amazon 4:05
6 My Love Is A Bulldozer 5:08
7 She Runs 7:05
8 8am Union Station 1:41
9 Shaky Sometimes 3:32
10 Too Far Across 2:46
11 Dear Poet 6:48
12 Your Blanket 3:07

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về