Cosmicleaf Records: Triptone – Lovely Doll (2014)

Lượt xem: 87
GD Star Rating
loading...

Cosmicleaf Records: Triptone – Lovely Doll (2014)

Nội dung:

Danh sách bài hát:
01. Kick Bong – Everyday With Hope (Triptone Remix) (feat. Angie) (5:03)
02. On Your Shoulder (4:41)
03. Lovely Doll (4:02)
04. You Gotta Stay True (feat. June Caravel) (3:45)

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về