Ký sinh
Growth (2010)

Lượt xem: 884
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Gabriel Cowan
Thể loại: Horror, Sci-Fi, Thriller
Diễn viên: Mircea Monroe, Christopher Shand, Nora Kirkpatrick, Brian Krause
Kịch bản: Gabriel Cowan, Gabriel Cowan (story), Devin Adair (story), John Suits (story), Charles Dahlgren (story), Matthew Cowan (story)
Năm sản xuất: 2010
Thời gian: 90 min
Đánh giá: 4.4/10 (theo IMDb)
Quốc gia: USA
Ngôn ngữ: English

Growth (2010)

Nội dung:

Năm 1989, một bước đột phá trong nghiên cứu ký sinh tiên tiến trên Cuttyhunk đảo, cho các nhà khoa học một bước nhảy vọt trong sự

Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về