RAGE Complete Edition – PROPHET [Action | 2014]

Lượt xem: 801
GD Star Rating
loading...
RAGE Complete Edition - PROPHET [Action | 2014]

RAGE Complete Edition – PROPHET [Action | 2014]

Tựa game: RAGE Complete Edition
Thể loại: Action
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 21 GB

Yêu cầu về phần cứng:

Tối thiểu:
OS: Win XP SP3, Vista, Win 7
Processor: Intel Core 2 Duo or Equivalent AMD
Memory: 2GB
Hard Disk Space: 25GB
Video Card: GeForce 8800, Radeon HD 4200

Đề nghị:
OS: Win XP SP3, Vista, Win 7
Processor: Intel Core 2 Quad or Equivalent AMD
Memory: 4GB
Hard Disk Space: 25GB
Video Card: GeForce 9800 GTX, Radeon HD 5550


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về