Ngày 13 Đen Tối
13/13/13 (2013)

Lượt xem: 1 106
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: James Cullen Bressack
Thể loại: Horror
Diễn viên: Trae Ireland, Erin Coker, Jody Barton, J. Scott
Kịch bản: James Cullen Bressack
Năm sản xuất: 2013
Thời gian: 86 min
Đánh giá: 4.0/10 (theo IMDb)
Quốc gia: USA
Ngôn ngữ: English
13/13/13 (2013)

13/13/13 (2013)

Nội dung:

Một ngày đặc biệt trùng hợp những con số 13 của lịch Maya cổ đại, vào đúng ngày này chỉ rất ít một số người không bị ảnh hưởng và chiến đấu với một thế giới của ma quỷ.


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về