Firefighters 2014 – CODEX [Simulator | 2014]

Lượt xem: 564
GD Star Rating
loading...
Firefighters 2014 - CODEX [Simulator | 2014]

Firefighters 2014 – CODEX [Simulator | 2014]

Tựa game: Firefighters
Thể loại: Simulator
Phát triển: Steam
Phát hành: Steam
Ngày phát hành: 22/05/2014
Kích thước: 5GB

Giới thiệu:

Yêu cầu về phần cứng:
Tối thiểu:
OS: Windows Vista/7/8
Processor: Quad-Core® or comparable 3 GHz processor
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 512 MB 3D graphics card with Pixel Shader 3.0
DirectX: Version 10
Hard Drive: 5187 MB available space
Sound Card: DirectX 10 compatible sound card


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về