Space Hulk Harbinger of Torment DLC – SKIDROW [Strategy | 2014]

Lượt xem: 439
GD Star Rating
loading...
Space Hulk Harbinger of Torment DLC - SKIDROW [Strategy | 2014]

Space Hulk Harbinger of Torment DLC – SKIDROW [Strategy | 2014]

Tựa game: Space Hulk – Harbinger of Torment Campaign
Thể loại: Indie, Strategy
Phát triển: Full Control Studios
Phát hành: May 20, 2014
Kích thước: 2.4 GB

Giới thiệu:

Yêu cầu về phần cứng:
Tối thiểu:
OS: Windows XP
Processor: 2 GHz Dual Core
Memory: 2 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 8600 GT / ATI Radeon HD 2600 XT or greater
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 2 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về