Max The Curse of Brotherhood – RELOADED [Adventure | 2014]

Lượt xem: 988
GD Star Rating
loading...
Max The Curse of Brotherhood - RELOADED [Adventure | 2014]

Max The Curse of Brotherhood – RELOADED [Adventure | 2014]

Tựa game: Max: The Curse of Brotherhood
Thể loại: Adventure
Phát triển: Press Play
Phát hành: Microsoft Game Studios
Ngày phát hành: 21 May 2014
Kích thước: 2.4 GB

Giới thiệu:

Yêu cầu về phần cứng:
Cấu hình tối thiểu:
OS: Windows XP SP3 or newer
Processor: Dual-Core 1.6 ghz / AMD Dual-Core Athlon 2.0ghz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Intel HD 4000 or better
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 2 GB available space
Sound Card: DirectX(r) compatible

Cấu hình đề nghị:
OS: Windows 7 or newer
Processor: Intel Core i3, 1.7ghz or faster
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GT 640 / Radeon HD 6750
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 2 GB available space
Sound Card: DirectX(r) compatible


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về