Hài Trấn Thành
Quán Lạ (2014)

Lượt xem: 1 107
GD Star Rating
loading...
Hài Trấn Thành: Quán Lạ (2014)

Hài Trấn Thành: Quán Lạ (2014)

Diễn viên: Danh hài CHÍ TÀI, Cát Phượng, Tiểu Bảo Quốc, Phương Dung, Hữu Nghĩa, Kiều Linh, Phương Mỹ Chi, Anh Đức, Bé BEN, Thu Trang, La Thành, Uyên Thú Vị….

Nội dung:
Phần 01: Trấn Thành ft. Phương Dung ft. La Thành
Phần 02: Trấn Thành ft. Phương Dung ft. Kiều Linh
Phần 03: Trấn Thành ft. Phương Dung ft. Chí Tài ft. Anh Đức ft. Uyên Thú Vị
Phần 04: Trấn Thành ft. Phương Dung ft. Cát Phượng ft. Anh Đức
Phần 05: Trấn Thành ft. Phương Dung ft. Hữu Nghĩa ft. Anh Đức
Phần 06: Trấn Thành ft. Phương Dung ft. Tiểu Bảo Quốc


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về