Dối Trá
Lie To Me Season 1 (2009) (13 Tập)

Lượt xem: 912
Dối Trá
Lie To Me Season 1 (2009) (13 Tập)
, 5.0 out of 5 based on 2 ratings
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: N/A
Diễn viên: Tim Roth, Kelli Williams, Brendan Hines, Monica Raymund
Kịch bản: Samuel Baum
Năm sản xuất: 2009–2011
Thời gian: 43 min
Đánh giá: 8.0/10 (theo IMDb)
Lie To Me Season 1 (2009)

Lie To Me Season 1 (2009)

Nội dung:
Tiến sĩ Cal Lightman (Tim Roth đóng) và những đồng sự trong nhóm của mình nhận thực hiện các yêu cầu bên thứ ba giao phó (Gồm Chính quyền địa phương và Cơ quan pháp lý của chính phủ), hỗ trợ điều tra lần ra sự thật đằng sau mỗi vụ án bằng các biện pháp tâm lý học ứng dụng.


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về