Metal Gear Rising Revengeance [Repack | Action | 2014]

Lượt xem: 2 937
GD Star Rating
loading...
Metal Gear Rising Revengeance (2014)

Metal Gear Rising Revengeance (2014)

Phát hành: Konami
Phát triển: PlatinumGames
Thể loại: Action
Tên: Metal.Gear.Rising.Revengeance-RELOADED
Kích thước: 8.3 GB

Yêu cầu về cấu hình:
Tối thiểu:
OS: XP or Vista or 7 or 8
Processor: Intel Core i5 2400
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Nvidia Geforce GTS 450
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 25 GB available space
Sound Card: DirectX compatible sound card

Khuyến cáo:
OS: XP or Vista or 7 or 8
Processor: Intel Core i7 3770
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Nvidia Geforce GTX 650
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 25 GB available space
Sound Card: DirectX compatible sound card


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về