Hài Trấn Thành:
Cười Đủ Kiểu (2013)

Lượt xem: 2 044
GD Star Rating
loading...
Hài Trấn Thành: Cười Đủ Kiểu (2013)

Hài Trấn Thành: Cười Đủ Kiểu (2013)

Đạo diễn: Phùng Nguyên
Quay phim: Long Hải, Quốc Tấn
Dựng phim: Tô Anh Duy, Lê Tuấn
Âm thanh: Công Đoàn, Lai Bùi
Ánh sáng: Văn Cường, Bình Nguyễn
Chủ nhiệm: Anh Đức

Nội dung:


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về