Liveshow Hài Trường Giang
Mười Khó Không Còn Khó (2013)

Lượt xem: 4 045
GD Star Rating
loading...
Live Show Trường Giang: Mười Khó Không Còn Khó (2013)

Live Show Trường Giang: Mười Khó Không Còn Khó (2013)

Các nghệ sĩ tham gia: Hoài Linh, Chí Tài, Trung Dân, Phi Nhung, Hoàng Châu, Tấn Bo…

Nội dung:


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về