Nhà Hùng Biện
Infamous (2006)

Lượt xem: 407
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Douglas McGrath
Diễn viên: Toby Jones, Daniel Craig, Sandra Bullock, Sigourney Weaver
Kịch bản: Douglas McGrath, George Plimpton
Năm sản xuất: 2006
Thời gian: 1 h 50 min
Đánh giá: 7.0/10 (theo IMDb)
Infamous (2006)

Infamous (2006)

Nội dung:
Trong khi nghiên cứu về cuốn sách của mình tên “In Cold Blood” nhà văn Truman Capote phát hiện ra mối liên hệ khăn khít giữa kẻ sát nhân Dick Hickock và Perry Smith.


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,