Đồ Chơi Siêu Hạng
The Puppet Masters (1994)

Lượt xem: 729
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Stuart Orme
Diễn viên: Donald Sutherland, Eric Thal, Julie Warner, Keith David
Kịch bản: Robert A. Heinlein, Ted Elliott
Năm sản xuất: 1994
Thời gian: 1 h 49 min
Đánh giá: 5.7/10 (theo IMDb)
The Puppet Masters (1994)

The Puppet Masters (1994)

Nội dung:
Người ngoài hành tinh sống tại vùng đất ở Trung Tây, chúng lấy tâm trí của người dân để truyền bá quyền thống trị của chúng. Sam Nivens và Andrew Nivens, được Mary Sefton, một thành viên trong cơ quan chính phủ hỗ trợ, phải ngăn chặn người ngoài hành tinh trước khi chúng tìm thấy họ …


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,