Sóng Ngầm
Die Welle (2008)

Lượt xem: 595
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Dennis Gansel
Diễn viên: Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer Ulrich, Jürgen Vogel
Kịch bản: Ron Jones, Johnny Dawkins
Năm sản xuất: 2008
Thời gian: 1 h 47 min
Đánh giá: 7.5/10 (theo IMDb)
Die Welle (2008)

Die Welle (2008)

Nội dung:
Một thầy giáo cố mô tả cho đám hoc trò của mình về sự nguy hiểm đối với cuộc sống nếu đặt trong một nền độc tài chuyên chế thay vì dân chủ…


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,