Chương Trình Hài: Kiều Oanh Thích Cười 14 (2013)

Lượt xem: 1 557
Chương Trình Hài: Kiều Oanh Thích Cười 14 (2013), 4.0 out of 5 based on 3 ratings
GD Star Rating
loading...
Chương Trình Hài: Kiều Oanh Thích Cười 14 (2013)

Chương Trình Hài: Kiều Oanh Thích Cười 14 (2013)

Kiều Oanh Thích Cười 14 (2013)
Thực hiện: Kiều Oanh.
Biên tập: Chí Tài.
Đạo diễn: Hoàng Tuấn Cường.

Nội dung:
1. Thâm tình của mẹ (Kiều Oanh, Lê Huỳnh, Diễm Trinh, Anh Tuấn, Hà Linh, Mai Dũng)
2. Tình mẹ duyên con (Kiều Oanh, Kiều Linh, Ngọc Đan Thanh, Lê Tín)
3. Thầy nào trò nấy (Kiều Oanh, Bảo Chung, Vân Sơn, Lê Huỳnh)
4. Đừng xa em đêm nay (Kiều Oanh, Vân Sơn)
5. Tuyển ca sĩ (Kiều Oanh, Chí Tài, Lê Tín)


Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về