Giải Cứu Gia Đình
The Contractor (2013)

Lượt xem: 806
GD Star Rating
loading...
Đạo diễn: Sean Olson
Diễn viên: Danny Trejo, Christina Cox, Brad Rowe, Taylor Spreitler
Kịch bản: Peter Sullivan, Sean Olson
Năm sản xuất: 2013
Thời gian: N/A
Đánh giá: 3.3/10 (theo IMDb)
The Contractor (2013)

The Contractor (2013)

Nội dung:
Elizabeth Chase cùng chồng là Paul và con gái McKenzie có kế hoạch tân trang lại ngôi nhà. Để đảm bảo ngôi nhà hoàn thiện trước khi buổi từ thiện mà họ đã lên kế hoạch, họ thuê nhà thầu Javier để giúp đỡ. Tuy nhiên, Elizabeth bắt đầu nghi ngờ Javier và biết rằng anh ta đang có âm mưu đen tối. Để cứu gia đình mình, Elizabeth sẽ phải tự tay giải quyết vấn đề.Chọn phiên bản và click vào liên kết bên dưới để tải về

Thẻ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,